26/7/60

สูตรสำเร็จ ปุ๋ยนาข้าว
สูตรสำเร็จ ปุ๋ยนาข้าวและพืชไร่ข้าว (Oryza sativa : Rice) 
เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ถือเป็นอาหารหลักของคนไทย การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ โดยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างยั่งยืน ควรมีการจัดการการผลิตอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก การเลือกช่วงเวลาในการปลูกการให้น้ำ ใส่ปุ๋ย รวมไปถึงการติดตามปัญหาศัตรูพืช (วัชพืชแมลงศัตรูพืช และโรคพืช)หลักการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน
1.การเลือกเมล็ดพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีในอัตรา 20 - 25 กิโลกรัม/ไร่ (สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 15%)
2.การเตรียมดิน เริ่มจากการไถกลบฟางแล้วระบายน้ำเข้าเพื่อหมักฟางแล้วปรับหน้าดิน (สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและข้าวในแปลงงอกอย่างเสมอ)
3.การใช้ปุ๋ยเคมี เลือกชนิดปุ๋ยสำหรับนาข้าวโดยเฉพาะที่ระบุให้ใช้กับดินเหนียวหรือดินทราย เช่น ปุ๋ยดวงตะวันเพชร สูตร 16-8-8 ที่ระบุสำหรับนาข้าวดินทราย
4.อัตราการใส่ปุ๋ย เฉลี่ยที่ 30 - 40 กิโลกรัม/ไร่ (ลดต้นทุนได้ 20 - 25%)
5.ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยแบ่ง 2 เป็นระยะ
ระยะที่ 1 ใส่สารปรับสภาพดินแทนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อลดการเกิดโรคและแมลง
ระยะที่ 2 ใสาสารปรับสภาพดินร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วงข้าวแตกกอเพื่อเร่งการออกรวงและบำรุงต้น
ใส่ปุ๋ยเคมีช่วงข้าวตั้งท้องเพื่อบำรุงรวงให้แข็งแรงได้ผลผลิตสูงและเมล็ดเต็ม
(การใส่สารปรับสภาพดินร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถลดต้นทุนได้ถึง 30%  และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 15%
แถมยังได้ปรับสภาพดินให้มีคุณภาพและรักษาหน้าดินให้อุดมสมบูรณ์สำหรับการปลูกค้าในครั้งต่อไป)
6.การเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรเก็บเกี่ยวนับจากวันออกดอกไปไม่น้อยกว่า 25 - 30 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด

เพราะเป็นช่วงที่ข้าวมีเมล็ดเต็มและมีน้ำหนักที่ดีที่สุดและลดการร่วงของเมล็ด (การเก็บเกี่ยวช่วงนี้จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 50 - 70%)การใส่ปุ๋ยข้าว อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่น ระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ

การจัดการนาข้าวก่อนการปลูก สามารถรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกหรือสารปรับสภาพดินสูตรต่างๆ เพื่อสำรองธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญของข้าว จากนั้นปั่นตีดินพร้อมทำเทือก เพื่อปรับโครงสร้างดินและทำการหว่านเมล็ด เมื่อพืชอายุ 4-8 วัน พ่นสารเคมีควบคุมวัชพืชบิวทาคลอร์ 45% สารออกฤทธิ์ เพื่อควบคุมวัชพืชก่อนงอก แล้วให้ปล่อยน้ำเข้าแปลงหลังจากปลูก 7 วัน เพื่อให้น้ำกับต้นข้าวไปพร้อมๆกับลดปริมาณการงอกของวัชพืช

เตรียมดิน  ด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับสภาพดิน เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน และช่วยเตรียมความพร้อมให้ดิน ก่อนการปลูกพืช

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ในช่วงระยะกล้าถึงแตกกอให้ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารโดยเฉพาะในโตรเจน เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์ อาจใช้ปุ๋ยสูตร เช่น 18-4-5 หรือสูตรที่เน้นธาตุอาหารไนโตรเจน ซึ่งจะต้องไม่มากไปเพราะนอกจากจะเกิดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนไปกับอากาศและน้ำแล้ว ยังช่วยลดการเจริญอย่างรวดเร็วมากเกินไป จนทำให้ต้นยืดยาวและเปราะอีกด้วย ทำให้ต้นอ่อนแอหักล้มง่าย และง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังจากข้าวแตกกอจนเริ่มตั้งท้อง ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงและมีธาตุฟอสฟอรัสและ โพแทสเซียมในปริมาณปานกลางด้วย เช่น สูตร 16-8-8, 25-7-7 หรือ 15-7-18 เป็นต้น เพราะในระยะนี้ข้าวต้องการไนโตรเจนในการสังเคราะห์แสง และต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในการสะสมอาหารเตรียมออกรวง และสร้างเมล็ดที่สมบูรณ์และได้น้ำหนัก


Trick

เลือกชนิดปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใส่ให้เหมาะกับพันธุ์ข้าวและชนิดของดิน และใส่ตรงตามระยะเวลาที่ข้าวต้องการและปิดกั้นนาที่ล้อมรอบแปลงที่จะใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อย ไม่ให้มีการไหลออกของน้ำในช่วงใส่ปุ๋ยเคมี จนกว่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้ว 3-5 วัน โดยรักษาระดับน้ำในนาข้าวไม่ให้สูงมากนัก ระดับน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ และควรกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยจากต้นข้าว
ผลตอบรับเกษตรกร


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.dtwp.co.th
สอบถามทันทีกด Line :  http://line.me/ti/p/%40dtwp
โทร. 091-5769281,02-7498597

Line ID : @dtwp